Turystyka a ochrona środowiska: jak wybierać wakacyjny kierunek zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju? - Poradnik

Według szacunków Światowej Organizacji Turystyki, w 2018 roku ilość międzynarodowych turystów przekroczyła 1,4 miliarda Jednakże, z intensywnym rozwojem turystyki wiąże się wiele negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności

Turystyka

Wpływ turystyki na środowisko – czemu warto zwrócić na to uwagę?

Turystyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Turystyki, w 2018 roku ilość międzynarodowych turystów przekroczyła 1,4 miliarda. Jednakże, z intensywnym rozwojem turystyki wiąże się wiele negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności. Bez odpowiedniej ochrony i zrównoważonego traktowania, turystyka może wpłynąć negatywnie na przyrodę, kulturę i gospodarkę regionu.

Jednym z największych problemów jest nadmierna konsumpcja surowców naturalnych, wykorzystywanych do budowy i utrzymania infrastruktury turystycznej, a także związana z tym produkcja odpadów i zanieczyszczenie środowiska. Ponadto, eksploatacja naturalnych zasobów turystycznych może prowadzić do degradacji i zniszczenia unikatowych ekosystemów, co w dalszej perspektywie wpływa na mniejszą atrakcyjność turystyczną regionu.

Przeciwdziałanie tym negatywnym skutkom turystyki jest bardzo ważne, a jednym z narzędzi, które może pomóc w ochronie środowiska, jest wybieranie wakacyjnych kierunków zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zasady zrównoważonego rozwoju w turystyce – jak działać?

Zrównoważony rozwój turystyki to określenie zastosowane po raz pierwszy na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Río de Janeiro w 1992 roku. W skrócie polega on na tym, aby turystyka była prowadzona w taki sposób, który wspiera rozwój socjoekonomiczny, chroni środowisko naturalne i kulturalne oraz zapewnia korzyści dla miejscowej społeczności. Co więc zrobić, aby wybrać właściwy kierunek turystyczny?

Pierwszym krokiem jest poszukiwanie miejsc, w których priorytetem jest ochrona przyrody i kultury, a nie tylko zyski z turystyki. Należy sprawdzać, czy w danym miejscu istnieje plan zrównoważonego rozwoju turystyki, który zakłada minimalny wpływ na środowisko, a jednocześnie rozwój lokalnej gospodarki i społeczności. Ważne jest również, aby wybierać miejsca o niskiej intensywności turystycznej, unikając popularnych „cudzych krain”.

Kolejnym ważnym krokiem jest szukanie ofert turystycznych, które zakładają zrównoważony sposób podróżowania. Dla przykładu, wybierając podróż samolotem, należy szukać linii lotniczych, które dążą do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne oraz które stosują przyjazne klimatowi technologie. Po wylądowaniu, można szukać ofert rowerowych lub wypraw pieszych, dzięki którym jeszcze bardziej zminimalizujemy ślad węglowy.

Podsumowanie – jak turystyka może stać się bardziej zrównoważona?

Turystyka, jako jedna z największych gałęzi światowej gospodarki, ma ogromny wpływ na środowisko naturalne oraz na lokalne społeczności. Dlatego, zrównoważony rozwój turystyki jest kluczowy w walce ze zmianami klimatu i nie tylko. Zasady zrównoważonego rozwoju turystyki nakłaniają nas do wybierania wakacji w miejscach, w których turystyka jest prowadzona w sposób zrównoważony, to znaczy, że pozytywne efekty turystyki przeważają nad jej negatywnymi skutkami dla środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.

Warto pamiętać, że każdy turysta może przyczynić się do ochrony środowiska, poprzez wybieranie kierunków zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju turystyki oraz poprzez dbałość o środowisko w trakcie podróży. Turystyka może być źródłem odkryć i doświadczeń, ale osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju musi być naszym priorytetem.


https://portal.travel.pl/